SOUPIS PRACÍ 

Od roku 1995- 2001  jsme samostatně restaurovali pro  zadavatele z Pražského magistrátu , Pražského  Arcibiskupství a Památkového  ústavu středních Čech. Pro magistrát jsme provedli desítky  umělecko-historických  průzkumů objektů  a restaurátorských prací , například restaurování fresky sv. Eliaše na ohnivém voze  v budově bývalého karmelitánského semináře na Petříně  .Pro Arcibiskupství jsem zajišťoval umělecko-historické průzkumy. Pro Památkový ústav středních Čech  jsem smluvně zajišťovali  průzkum a návrh na restaurování  více než 300 polychromovaných dřevěných plastik znázorňujících sv. Jiří ze sbírky Františeka Ferdinanda d'Este na Konopišti a některé z nich jsme také restaurovali. Dále jsem v letech 1997-98  pracovali jako restaurátoři  na Pražské Loretě. Následně jsme  pracovali tři roky  jako smluvní prováděcí restaurátoři na celkovém restaurování tří oltářů v interieru kostela Panny Marie Vítěznéa na obnově omítkového pláště průčelí kostela  . Pro řád Boromejek jsme restaurovali v exterieru kláštera na  Petříně rozměrnou malbu  Svaté rodiny  a pro řád Premonstratů freskovou výzdobu dvou kaplí v interiéru baziliky v Doksanech. Pro magistrát jsme restaurovali  rozměrnou nástěnnou malbu Nejsvětější  Trojice   umístěnou v exterieru na domě vedle Malostranské radnice v Praze .V roce 2001 jsme pracovali v Římově v jižních Čechách. V letech  2008-2009  jsme kompletně  restaurovali malířskou výzdobu od  Mikuláše Alše interiéru presbytářeDěkanského  kostela  Navštívení Panny Marie ve  Vodňanech.  V letech 2009 až 2010 jsme  restaurovali sala terrenu  Velkopřevorského paláce pro Suverenní řád  maltézských rytířů. V letech 2013 a 2014 jsem  pokračoval v restaurátorských praci v areálu Římovské pašijové cesty.  Byly provedeny umělecko historické průzkumy více kaplí , podílel jsem se na vypracování podkladů pro udělení dotace  a  restauroval malířská umělecká díla.   V letech 2013 až 2014 jsem také provedl  umělecko - historické průzkumy interiéru a exteriéru novorenesanční  budovy ČVUT na Karlově náměst, V roce 2014 jsem provedl kompletní umělecko historický průzkum exteriéru Kolowratské věže na zámku ve Zruči  nad Sázavou  a celkově  zajištil  a konzervoval  všechny historické  omítkové  vrstvy  pláště věže. V letech 2014 až 2015 jsem provedl  historické průzkumy  interiéru i exteriéru  gotické tvrze Hradenín v návaznosti v roce 2015  s upevněním  původních gotických omítek. V roce 2016 byly provedeny rozsáhlé umělecko -historické průzkumy  Dominikanského dvora v  Praze-Bráníku , usedlosti Mazanka v Praze  ,  interiéru obecního úřadu v Bělči nad Sázavou ,zajištění a sejmutí transféru nástěnné   figurální výzdoby evangelické  modlitebny v Bělči  nad Sázavou ,  . V roce 2017    konzervace  historických omítek  interiéru a exteriéru  státního zámku v Lipnici,  celkové restaurování  a rekonstrukce secesní šablonové výzdoby  evangelické modlitebny v Bělči nad Sázavou , společně s  celkovou rekonstrukcí klasicistní šablonové výzdoby schodiště a  vestibulu v obecních úřadě v Bělči nad Sázavou . Osazení transferu secesní výzdoby na původní místo evangelické modlitebny a  celkové restaurování  transferovaných odkrytých klasicistních  prvků dřívější výzdoby na  přenosné panely.  Od roku 2018 do 2023 jsme  k restaurátorským pracím provedli odstranění dřevokazného hmyzu  z mobiliáře  kostela  římskokatolické farnosti sv. Jindřícha na Starém Městě v Praze, římskokatolické farnosti Blovice a státního zámku Konopiště.  Od roku 2020  provádíme restaurátorské práce v areálu Římovské Lorety a pašijové cesty.  Uveden je výběr z prací. 

Adresa

  • RESTAUROVÁNÍ UMĚLECKÝCH PAMÁTEK
  • Na krčské stráni 11, Praha 4

Kontakt

  • pamatky@restauro.cz
  • restauratorske.prace@seznam.cz
  • Lukáš Joža 
  • 704069667 
  • Mgr. Hanuš Joža akad.mal a rest.  777968818 

Otevírací doba

  • PO - PA: 8:00-18:00

Sledujte nás